Εκπαιδευση

muscles in cycling

Οι Cycling Partners μια επιστημονική ομάδα << Fitness Specialists >> που παρέχει πιστοποιήσεις και Workshop Fitness διαφόρων ειδών ( Μουσική , Indoor Cycling , Visuals κτλ.).

Συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικά ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδας όπως Indoor Cycling Association , Fitness Academy Masters και Base Training .
Παρέχουμε πιστοποιητικά αναγνωρισμένα Παγκοσμίως όπως Schwinn Cycling Certification και Mixmeister Certification.
Ακόμα περισσότερα προχωρημένα σεμινάρια που αφορούν όλους τους τομείς του Fitness.
Αλλά και συνεχώς παράγουμε καινούρια.
Αναλαμβάνουμε Instructors ατομικά σε μαζικά σεμινάρια ή ομάδες συγκεκριμένων facilities ειδικά για να εκπαίδευση.
Ακόμα αξιολογούμε και συμβουλεύουμε χώρους σε θέματα διδασκαλίας ή χώρου και εξέλιξης αυτού πάνω στο Indoor Cycling.
Τέλος έχουμε συνεργάτες μεγάλα Brands του Fitness όπως Schwinn Cycling , MixMeister , Animal Movement , Fitstudies , BikeTech,Studio Cycles, ICA και άλλες.